1998 asutatud Deckol keskendub kolmele ehitussuunale:

Kortermajade renoveerimine

Suudame muuta eelmisel sajandil ehitatud kortermajad tänapäevaseks ning energiasäästlikuks koostöös KredExi ja Swedbankiga. Aitame ka projekteerimisel ning energiaauditi tegemisel.

Fassaadide ehitus

Riiklikud tellimused ja edukad koostööprojektid suurehitajatega on andnud meile väljakutse ja võimaluse igakülgseks arenguks – suudame teostada kõrgete nõudmistega suuremahulisi töid muinsuskaitseobjektidet kuni kõrghooneteni. Koostööpartnerid: Nordecon, Rand ja Tuulberg, YIT, Ehitustrust, Embach, Merko.

Uusehitused ja kinnisvaraarendused

Nullist-võtmeteni on valminud 10 kortermaja. 2018 aastal on töös ja planeerimisel 5 järgmist objekti. Arendame koostöös Uus Maa Kinnisvarabürooga.

 

Missioon

Ehituskvaliteet aastakümneteks – me keskendume alati pikaajalisele kvaliteetsele lõpptulemusele.

Visioon

Olla usaldusväärseim ja ihaldusväärseim hoonete ehitus- ja renoveerimispartner nii Eesti kui väljaspool.

Töötame koostöös tellijaga rahulolu nimel algusest lõpuni – omame kõrgel tasemel oskusteavet ja mitmekülgseid praktilisi oskusi, tunneme nüüdistehnoloogiaid ja kvaliteetseid materjale. Tööde teostamisel oleme võimalikult keskkonda säästvad.

Tulemus

Deckoli teostatud tööd räägivad ise enda eest. Me ei vaja reklaami, sest igal aastal on mitu meie teostatud objekti väärinud ametlikku äramärkimist erinevatel konkurssidel nii Eestis, kui ka Euroopa materjalitootjate seas.

Juhtpõhimõtted

  • Peame tööd kvaliteetseks, kui tellija on tulemusega rahul ja see on saavutatud majanduslikult ökonoomselt.
  • Keskendume klientide ja teiste huvipoolte ootuste täitmisele, sest usaldus on aluseks pikaajalisele koostööle ehitusteenuse pakkumisel.
  • Juhindume tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja muudest ettevõtte poolt tunnustatud nõuetest.
  • Hoolime üksteisest ja hindame oma ala tundvaid, arenemisvõimelisi ja kvalifitseeritud töötajad.
  • Parendame järjepidevalt oma tööprotsesse ja kogu juhtimissüsteemi toimimist.
  • Arvestame oma tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale ja töötame keskkonna saastamise vähendamise nimel.
  • Oleme pühendunud turvaliste ja tervisele ohutute töötingimuste tagamisele ning võimalike tervisekahjustuste ennetamisele.
  • Tagame nõuetekohase kontrolli töö käigus tekkida võivate tervise ja tööohutusega seotud riskide üle.
  • Peame oluliseks järjepidevat dialoogi oma töötajatega nende tervist ja tööohutust puudutavates küsimustes.