KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Korralikult soojustatud fassaad vähendab teie küttearveid ca 30-35 %. Terviklik maja renoveerimine isegi 50%. Renoveerimine kaitseb hoone konstruktsioone niiskuse sissetungi eest, kõrvaldab külmasillad, annab fassaadile uue välisilme ning tõstab oluliselt korterite turuväärtust.

Mida kõigepealt peaks tegema?

– Tellige oma majale energiaaudit ja koostage eeldatav renoveerimise eelarve, selgitage välja pankade ja KredExi võimalused

– Korraldage üldkoosolek, kus kinnitatakse renoveermise otsus

– Tellige ehitusprojektid (fassaad, küte ja ventilatsioon)

– Viige vastavalt projektidele läbi ehitushanked

– Esitage laenu ja toetlustaotlused

– Peale tööde lõppu esitage toetuse väljamaksmise taotlus

Korralikult soojustatud fassaad vähendab teie küttearveid ca 30-35 %. Terviklik maja renoveerimine isegi 50%. Renoveerimine kaitseb hoone konstruktsioone niiskuse sissetungi eest, kõrvaldab külmasillad, annab fassaadile uue välisilme ning tõstab oluliselt korterite turuväärtust.

Konsultandi kaasamine lihtustab kogu protsessi – reeglina on neil teadmised kogu tsüklist ning kui konsultant teostab ka omaniku järelvalvet, siis tagab see olukorra, kus renoveerimistööd tehakse nii projekti järgi kui tehnoloogiliselt õieti.

Käesolevatel aastatel on käimas mitmed riiklikud (KredEx) ja kohalike omavalitsuste poolt pakutavad abiprogrammid hoonete säästlikumaks renoveerimiseks, siis kindlasti soovitame kasutada neid. Samuti soovitame pöörduda panga poole, kellelt laenu saamine ei ole ühistute jaoks sugugi keeruline. Toetuste ja pangalaenuga saate oma eesmärgid saavutatud lühikese aja jooksul ning laenu tagasimakse ei ole suurem, kui igaaastaselt kaotatud raha soojuskadudele. Loe lähemalt: http://www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus/

Mõistlik on koguda eelnevalt koretiühistule reservfond, kus tehakse esimene sissemakse.

Deckolil on kombeks teha enne tööde algust majarahvale infokoosolek, kus antakse ülevaade renoveerimistöödest. Inimesi huvitab kõige rohkem just nende korteris toimuv ja pingekohad on akende vahetus, rõdude renoveerimine jne. Otsused nende tegevuste kohta on sätestanud maja üldkoosolek ja ehitusfirma käitub vastavalt ühitsu otsustele.

Ehitaja võtab vastutuse vastavalt projektile tehtud hinnapakkumise eest. Kui mingil põhjusel pole kogu olukorda võimalik kaardistada (nt vanade majade krohvialused konstruktsioonid) siis seadistatakse see lepingus.

Tavapärase tööde mahu puhul kulub 15-20 korteriga maja renoveerimiseks 3-4 kuud, 80 korteriga maja renoveeritakse 6-7 kuud.

Suvekuudel on alati oluliselt säästlikum töötada nii ehitusfirma kui inimeste huvides. Kui temperatuur on alla +5 kraadi, tuleb hakata kasutama kütet, krohvid ei kuiva jne.

Esimene etapina tehakse reeglina vundament, samal ajal saab alustada katusetöid. Aknad-uksed lähevad kohe tellimusse. Ventilatsioon ja torustik veetakse enne fassaaditöid. Seda teeb tavaliselt üks firma. Viimasena tehakse fassaadi soojustus ja viimistus.

Kõik materjalid varub ehitaja ning need on sertifitseeritud tootja poolt.

Ehitaja peab ehituspäevikut tööde osas, kaetud tööde aktid kinnitab järelvalvaja.

Objekti dokumentatsioon kõigi materjalidega – surveproovid, mõõdistused jne antakse tööde lõppedes tellijale.

Garanteerime oma töö kvaliteedi kahes mõõtmes: Lisaks tugevale kvaliteedikontrollile ehitusobjektil on materiaalses mõttes meie töö kvaliteet garanteeritud kindlustuslepinguga, mille oleme sõlminud kindlustusseltsiga. See leping hõlmab vara- ja tegevuskindlustust.

 

Hoone ümber olev haljasala ja piirded tehakse korda – reeglina taastame olemasoleva olukorra ja teeme selle isegi paremaks.

Miks valida fassaaditööde teostajaks just Deckol?

Deckol OÜ pakub korteriühistutele kvaliteetset kompleks-renoveerimistööde teenust. Oleme ehitus- ja renoveerimistöödega tegelenud juba üle 20 aasta ning selle aja jooksul viimistlenud üle 1000000 ruutmeetri fassaade, arendanud ja ehitanud aastaid Lõuna-Eestis uusi kortermaju, pakkudes tellijatele kvaliteetset teenust, kindlust ja meelerahu.