Tartu Kesklinna Kooli fassaaditööd
Soojustus ja fassaad, Linnaehitus AS tellimusel 2008